پيام تبريك

هانشى محمد بهبودى رياست سبك وادوريو فدراسيون كاراته جمهورى اسلامى ايران با صدور پيامى كسب عناوين قهرمانى تيم ملى كاراته جمهورى اسلامى ايران را در…

اطلاعیه مهم

تمامى تيم ها و نفرات شركت كننده در بخش آقايان در مسابقات قهرمانى كشور وادوريو لازم است تا تاريخ ٩٧/٤/۱۲ سه شنبه مبالغ واريزى ثبت…

اطلاعيه

تمامى تيم ها و نفرات شركت كننده در بخش آقايان در مسابقات قهرمانى كشور وادوريو لازم است تا تاريخ ٩٧/٤/۱۲ سه شنبه مبالغ واريزى ثبت…

شمارش معكوس براى آغاز بيست و سومين دوره رقابتهاى قهرمانى كشور وادوريو كاراته بانوان به ميزبانى ماهدشت كرج و رقابتهاى آقايان به ميزبانى شهر مقدس…