اطلاعیه مهم

تمامى تيم ها و نفرات شركت كننده در بخش آقايان در مسابقات قهرمانى كشور وادوريو لازم است تا تاريخ ٩٧/٤/۱۲ سه شنبه مبالغ واريزى ثبت…

اطلاعيه

تمامى تيم ها و نفرات شركت كننده در بخش آقايان در مسابقات قهرمانى كشور وادوريو لازم است تا تاريخ ٩٧/٤/۱۲ سه شنبه مبالغ واريزى ثبت…

كسب عنوان قهرمانى

كسب عنوان قهرمانى و ٣ نشان ارزشمند طلا، ٢ نقره و ٧ برنز توسط شيرمردان تيم ملى كاراته جمهورى اسلامى ايران در آوردگاه ليگ جهانى…